Hội-Thánh Báp-Tít Hiệp-Nhất

Vietnamese Unity Baptist Church

Chào mừng Quý Vị dã ghé thăm website của Hội-Thánh Hiệp-Nhất.
Hội-Thánh Hiệp-Nhất xin ghi nhận tất cả những ý kiến dóng góp xây dựng từ Quý Vị,
hầu có phương hướng kiện toàn từ nội dung lẫn hình thức.

Thành thật cám ơn Quý vị.

Ánh Sáng Ðêm Ðông

Lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm 2013